Onze leveringen

Levermogelijkheden

Modde staat garant voor een grote voorraad en een snelle bediening, zo ook voor al uw leveringen. Ontdek hieronder onze verkoopsvoorwaarden en de verschillende levermogelijkheden die we u kunnen aanbieden.

1. Verkoopsvoorwaarden

Onze verkopen zijn onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden: alle prijzen worden weergegeven in euro, exclusief 21% btw. Prijzen zijn onderhevig aan veranderende marktomstandigheden en kunnen worden aangepast zonder verwittiging vooraf. Na integrale betaling van de factuur zijn de geleverde goederen volledig in uw bezit. Wilt u de algemene verkoopsvoorwaarden volledig lezen? Klik hier.

2. Leveringsvoorwaarden
Levering op afgesproken dag en uur*
* U ontvangt een sms op voorhand.


Levering op afgesproken plaats

Standaard leveringen met kraanwagen

Standaard gebeuren alle leveringen met kraanwagens. Leveringen met kooiaap gebeuren op uw verzoek. Als de aangewezen contactpersoon niet bereikbaar is of bij afwezigheid op de werf, worden de bestelde materialen op verantwoordelijkheid van de klant gelost op de werf. Er wordt € 95 per extra uur aangerekend als er door één of andere reden geen mogelijkheid bestaat om onmiddellijk te lossen.

Bij elke levering wordt een kilometerheffing van € 11,95 gerekend. Indien een levering plaatsvindt in de buurt van een school, dient de klant ons dit op voorhand te melden. Gelieve ons ook telkens voldoende info te geven betreffende bereikbaarheid van de werf, zoals omwegen, moeilijk bereikbare plaatsen of drukke omgeving.

Verticaal transport met kraanwagen

Op vraag van de klant kunnen wij de bestelde goederen opsteken op het dak. Vooraf kennen wij graag de hoogte van het gebouw en de maximum afstand tussen het gebouw en onze vrachtwagen.

Onze kranen hebben een nuttig bereik van +- 16 m tot en met 22m.

Bij uw afwezigheid op de werf, kunnen we het kraanwerk niet uitvoeren. We zien ons dan genoodzaakt om de goederen op de grond te lossen.

Annulatie is niet kostenloos indien de vrachtwagen reeds geladen staat.

Eigen opleggers met kooiaap

Bij levering met kooiaap worden extra kosten aangerekend.

Express service

Bestellingen via express service zijn mogelijk. De kost hiervan wordt u op voorhand doorgegeven en aangerekend.

Deelleveringen

Op vraag van de klant zijn deelleveringen mogelijk.

3. Retours

Een retourzending wordt enkel aanvaard als de goederen onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Indien het een stockartikel betreft en geen herverpakken vereist wordt, wordt een kost van 10% toegepast bij retourzending binnen de 20 werkdagen. Na dit tijdsbestek wordt er een kost van 25% toegepast. Een kost van 25% wordt gehanteerd als de retour betrekking heeft op voorraadartikelen die herverpakking vereisen.

Onder herverpakking wordt verstaan : Elke handeling die nodig is om goederen opnieuw in een verkoopbare staat te brengen, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van de goederen naar hun originele (om)verpakking, het manueel terugzetten van de retour bij de stock, het herstapelen, het schoonmaken, … .

Een kost van 100 % is van toepassing op artikelen die niet op voorraad gehouden worden en die tevens door de fabrikant niet geaccepteerd worden voor retournering. Indien de retourzending geaccepteerd wordt door de fabrikant, zijn de kosten van de fabrikant van toepassing. De kost van 100 % is ook van toepassing voor speciaal op maat gemaakte producten.

Retours ophalen op de werf of depot is mogelijk. Deze worden ingepland door de logistieke afdeling. Een logistieke kost per adres wordt aangerekend. Informeer op voorhand naar de richtlijnen.

4. Kosten

  • De vermelde prijzen op onze offertes en orders zijn geldig voor leveringen in 1 keer, per volle vracht of rechtstreeks vanuit de fabriek.
  • Wil rekening houden met de bijkomende transportkosten voor deelleveringen of naleveringen, bij wijzigingen van leveringsadres of van leveringsmodaliteit.
  • Orders op afroep: speciaal te bestellen materialen worden pas besteld bij het afroepen, tenzij anders vermeld.
  • Artikelen op bestelling (aangeduid met V, PD, P, L en D): geen retourname of annulatie mogelijk.

Hebt u vragen over de verschillende levermogelijkheden?

Contacteer ons